Top Social

27 Temmuz 2014 Pazar

Bundan binlerce sene önce dünyada yüksek teknoloji vardı. Şeddad'ın yapay cennetinde elektrik ve elektrikli aletler vardı.

Süleyman aleyhisselam, Süleyman Hilmi Tunahan, Geçmiş teknoloji devirleri, Antik uzaylılar, Antik şehirler, İrem bağları, Ad kavmi, Şeddad bin Ad, Space Explorer,
"İrem bağının sahibi olan Şeddad ibnü Ad, öyle sun'i/yapay bir cennet yaptı ki, hiç bir yerde ve hiç bir belde de onun misli halk olunmadı/yaratılmadı ve olunmayacak. Rüzgarın bir taraftan esmesi ile ağaçların üzerinde duran kuşlar, diğer tarafta sada veriyormuş. O zaman da elektriğin mevcut olduğu anlaşılıyor.Fenniyatta/bilimde da muazzam terakki/ilerleme varmış.

Sonra Süleyman (a.s.) zamanında sönmüştür.(Bir anda dünyamız üzerinden teknoloji kaldırılmıştır.)

| Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruh) 


[İrem Bağı, Hûd Aleyhisselâm zamanında Âd Kavminin reisi olan ve Hûd aleyhisselâma inanmayan Şeddâd bin Âd’ın, “Ey Hûd! Senin ilahın o dünyada yaptığı Cennetle öğünürse, ben de bu dünyada bir cennet yapayım ki, onun Cennetinden daha şâhâne olsun!” diyerek dünya servetini dökerek yaptırdığı bir bahçedir.]
ilk yorumu sen yap