Top Social

31 Temmuz 2014 Perşembe

Birinci kat sema ve vahyin indiği yer keşfedilecek...

Süleyman Hilmi Tunahan, Birinci kat sema, Sema, Sema katları, Yedi kat sema, Videolar, Dünyanın en büyük teleskobu, Teleskoplar,"Kafirler birinci kat semayı keşfettikleri zaman, orada Vahy'in indiği yeri ve ayet-i kerimelerde haber verilen bazı emareleri görürler. 

Dünyaya gelip gördükleri o hakikatleri bütün insanlara haber verdiklerinde herkes "La ilahe illallah" diyerek imana gelir. Lakin hiç birinin imanı kabul olmaz. Çünkü imanın şartı gayba iman etmektir. (gayb, gözle görülemeyen, akılla anlaşılamayan, duyu organları ile hissedilemeyen şeylerdir.) 

Bu dünyaya en uzak yıldız ne kadar mesafede ise, oradan birinci kat semaya da o kadar mesafe vardır. Fenciler henüz birinci kat semayı keşfedemediler. Ne zaman bu Türkiye'nin büyüklüğü kadar ayna yaparlarsa, belki o zaman birinci kat semayı öğrenebilirler. Batıl bir görüş olan "sonsuz uzay boşluğu" iddialarının ne kadar yanlış olduğunu gözleri ile görürler. 

| Süleyman Hilmi Tunahan (kuddise sirruhu) 
  Kaynak: Hatıratım. Ali Erol. Kuddise sirruhu: Allah onun sırrını mukaddes etsin, demektir.
**

Sema katları hakkında detaylı bilgi için de şuraya bakabilirsiniz: 

ilk yorumu sen yap