Top Social

10 Ağustos 2014 Pazar

Rusya'da benzersiz nitelikleri olan parçacık hızlandırıcı geliştirildi.

Parçacık hızlandırıcı, Rusya, CERN, Atom altı parçacıklar, Radyasyon, ABD,


Novosibirsk bilimcileri benzersiz nitelikleri parçacık hızlandırıcıyı geliştirdi. Bir zaman önce açılan Radyasyon merkezinde sergilenen parçacık hızlandırıcı, gıda maddelerinin niteliklerini iyileştirmekten bitümden benzin üretimine kadar değişik sorunlara çözüm getirmek imkanını veriyor. 

Bilimcilerin sözlerine göre, yeni tip hızlandırıcıyı geliştirirken temel bilimlerdeki gelişmeleri tatbiki sorunların çözümü yoluna koymak amacını güdüyordu.

Yabancı ülkelerde takdir edilen geliştirilmiş hızlandırıcıyı Hindistan, Çin, Kazakistan, Polonya, Birleşik Amerika satın aldı. Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Fizik Enstitüsü müdür yardımcısı Yuriy Tihonof, geliştirilmiş hızlandırıcı parametreleri açısından daha yetkin,daha güvenilir ve maliyeti daha düşük,dedi ve şöyle konuştu:


"Parçacık hızlandırıcaların değişik tipleri var. Yalnız sanayi için değişik tip onlarca hızlandırıcı üretiyoruz. Çin ürünümüz olan hızlandırıcıların başlıca alıcısıdır. Bir yıl Çin tarafından 20 kadar hızlandırıcı satınalındı."

Hızlandırıcılar tıp malzemelerini sterilize etmede, telleri işlemede,atıkları arıtmada, bazı polietilen türleri üretiminde kullanılıyor. Radyasyonlu petrol krekingi, geliştirilmiş hızlandırıcı kullanımının en penspektifli bir yönü sayılıyor. Bunun için ağır petrolün daha hafif türlerine dörüştürülmesini sağlayacak radyasyon dozları belli ediliyor. Bitum, petrol krekinginin ürünü olan maddelerin yüzde 30-tan fazlasını buluyor. Ama radyasyon yoluyla bitum, yüksek oktanlı benzin haline getirilebilir. Deneyler yoluyla bunu ispatladık.

Yuriy Tihonov’a göre, şimdi bilimciler geliştirilmiş teknolojiyi petrol sanayiinde uygulama yolunu bulmak sorunuyla karşı karşıya geldi. Gerçi bunun yapılması ekonomi açısından şimdilik yararlı değil. Böyle olsa da bu teknolojiye ilgi gösteren bir sıra şirketler Radyasyon merkeziyle işbirliği yapmaya hazır.

Radyasyon Merkezinda çalışan uzmanların, katkı malzemeleri kapsayan makina yağları üretiminde, endüstrinin toksik atıklarından yararlanmada,meyvelerle sebzeleri ve hazır yemekleri ışınlandırmada hızlandırıcıdan yararlanmayı öngören fikirleri var. Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Fizik Ensttitüsü Radyasyon Merkezi müdürü Aleksandr Briyazgin’in “Rusya’nın Sesi “ radyosu muhabirine söylediği gibi, gıda maddelerinin ışınlandırılmasından korkmaya lüzum yok. Çünkü radyasyon sadece koruma süresini uzatıyor ve içindeki vitaminlerin artışını sağlıyor.


Aleksandr Briyazgin şunları söyledi : İki hızlandırıcı gıda maddeleri ıışınlandırmada kullanılmak amacıyla Birleşik Amerika’ya sevkedildi. Birleşik Amerika’nın hızlandırıcıları var, ama belli gıda maddelerini ışınlandırmak için ürünümüz olan hızlandırıcılar kullanılmalı. Hızlandırıcıların değişik türleri belli amaçlarla kullanılmalı. Gıda maddeleri ışınlandırma işlerinde kullanılan en iyi hızlandırıcılar,ürünümüz olan araçlardır. Yüksek enerjisi ve büyük kapasitesi bunların özellikleridir.
ilk yorumu sen yap