Top Social

1 Eylül 2014 Pazartesi

Ay'a gitmek isteyen Rusya'da "Selena T" deneyi yapıldı.

Rusya, Ay, Ay'da üs,Moskova’da “Selena-T” adlı denemenin ilk aşaması son buldu.


Bu deneme çerçevesinde 12 gönüllü 3 hafta içinde yatay durumda kaldı.

Yatakları belirli bir açı oluşturacak kadar eğik duruma geçirildi. Bu suretle Ay’a uçuş sırasında insan organizmasının uğrayacağı etkinin simülasyonu yapıldı. Bu denemeden amaç, insan vücudunun kozmonotların Ay’da yaşayıp çalışacakları koşullara ne gibi bir tepki vereceğini belirlemektir.

Rusya’nın Güneş Sistemi ile ilgili yeni araştırma programında Ay en önemli yeri tutuyor. Programa uygun olarak dünyanın uydusu evvela sondalar ve Ay robotları vasıtası ile incelenecek. Sonraları Ay’da meskun istasyon ve mineraller çıkarımı merkezi kurulacak.

Bilindiği gibi Ay çekimi, Yer çekiminden daha hafiftir. Rusyalı bilim adamları insan vücudunun düşük gravitasyon koşullarında uzun süre içinde bulunmaya ne gibi bir tepki vereceğini belirlemek niyetindedirler.

Bu amaçla 25 ila 36 yaşında olan 12 erkek yatağa yatırıldı. Bu gönüllüler gerçek kozmonotlar gibi değişik testlerden geçirildiler. Evvela gönüllüler 9,6 derecelik açı oluşturacak baş aşağı durumunda bulundurudu. Bu suretle Ay’a uçuş sırasında oluşacak çekimsizliğin simülasyonu yapıldı. Ondan sonra Ay’ın çevresinde uçuş yapacak yörünge istasyonunun ekibi rolünü oynayan gönüllüler bu durumda kaldılar, diğer gönüllüler ise Ay’a inişin simülasyonunu yaparak baş yukarı durumuna geçirildiler ve iki hafta içinde böyle durumda kaldılar.

Denemeye katılanların sabahleyin en çok 15 dakika için yataktan kalkmalarına izin verildi. Canı sıkılmasın diye gönüllüler kitaplar okudular, filmler izlediler, bazıları sınavlar vermeye hazırlandılar. Bu kişilerin anlattıklarına göre bunu yapmak kolay değildi. Çünkü yatakları eğik durumda bulunduğu için onlar ciddi bir yüklenmeye maruz kaldılar.

Gönüllülerin sağlık durumu gece gündüz uzmanlar tarafından kontrol ediliyordu. Bu kişiler her gün tıp muayenesinden geçiriliyordu. Bilim adamlarının söylediklerine göre gönüllüler uzun süre içinde bulundukları statik duruma iyi dayandılar. Sağlık bakımından her hangi problemler ortaya çıkmadı.

Bilim adamlarının kanısınca Ay’dan “geri dönüş”ün simülasyonu denemenin en ilginç kısmıdır. Üç hafta içinde yatay durumda bulunmuş olan gönüllülerde kasların belirli derecede körelmesi beklenebilir. Denemenin sonuçları, kozmonotların seçimi yapılması ve dünyaya geri dönecek kozmonotların dünyadaki koşullara yeniden alışmaları ile ilgili talimatların temelini oluşturacak.
ilk yorumu sen yap