Top Social

19 Şubat 2015 Perşembe

Siirt'teki türbede, 1734 yılından bu güne, görenleri hayrete düşüren ışık olayı.Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri “Yeni (Rûmî) yılın ilk gününde doğan Güneş’in ilk ışığı şeyhimin kabrini aydınlatmazsa ben o Güneş’i neyleyim!” diyerek hocası ve şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri için Siirt’in Tillo beldesinde, 1734 yılında bir türbe yaptırmıştır. Bu türbenin hususiyeti, her yıl gece ve gündüzün denk olduğu ekinoks günlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde, güneşin ilk ışıklarının şeyhinin kabrine düşmesidir.

Dinî ilimler yanında Tıp, Astronomi ve fen ilimlerine de vâkıf olan İbrahim Hakkı Hazretleri hocası ve şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri’nin türbesine astronomi ve optik ilmi ile bir sistem kurmuştur.

Türbenin hemen yanı başına on metre yüksekliğinde içinde mercek olan bir kule; türbe ve kulenin olduğu yerden yaklaşık 3 km uzaklıktaki tepeye de 3x3 metre boyundaki bir kale inşa etmiştir. Bu kaleye İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırıldığı için Kal’atü’l-Üstad denilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bu kalenin duvarına, iki tuğla büyüklüğünde (25x25 cm) bir pencere açıp burayı da nişangâh yapmıştır.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde, şeyhinin bulunduğu sandukanın baş tarafına, aynı istikâmetteki kule ve kaleyle hizalanan güneş ışıkları evvela tepede bulunan kalenin penceresinden geçer. Kuledeki aynadan kırılarak türbenin penceresinden içeri girer ve birkaç dakika boyunca Fakirullah Hazretleri’nin başucunda kalır.

Her yıl muntazam devam eden bu ışık düzeni, 1960’lı yıllarda türbenin restorasyonu sırasında bozulmuştur. Işık hadisesi, bir pencerenin yerinin kaydırılması yüzünden yaklaşık 50 sene gerçekleşmemiştir. Nihayet 23 Eylül 2011’de 7 kişilik bir ilim komisyonu yaptıkları ortak bir çalışmayla yeni bir pencere açarak ve birkaç kez lazer ve teleskopla deneyerek ışık hadisesinin devamına vesile olmuşlardır.
ilk yorumu sen yap