Top Social

5 Ağustos 2016 Cuma

Bilinen dünya tarihi yıkılıyor | Binlerce sene önce de dünyamızda yüksek bilim ve teknoloji vardıBilinen dünya tarihi yıkılıyor. 

Binlerce sene önce de dünyamızda yüksek teknoloji vardı. Hatta şu anda mevcut olandan daha yüksek bilim ve teknoloji vardı ve hâlâ o seviyeye yeniden ulaşamadık. 

Ve bu iddianın dini ve bilimsel onlarca ispatı var. 

Şu ahir zamanın mürşidi kamili olan büyük İslam alimi Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) bu hususta yaklaşık 70-80 sene önce İstanbul'un kürsülerinde enteresan bilgiler anlatıyordu. Onun anlattıklarını son 15-20 senedir dünyanın çeşitli milletlerine ve inançlarına mensup bilim adamları keşfetmeye başladılar. Şu anda, onun anlattıklarını ispat eden yüzlerce somut delil var.

Önce Süleyman Hilmi Tunahan hazretlerinin verdiği sarsıcı bilgilerden sadece birini, Ad kavmini anlatırken verdiği şaşırtıcı bilgiyi okuyalım; 

"İrem bağının sahibi olan Şeddad ibnü Ad, öyle sun'i/yapay bir cennet yaptı ki, hiç bir yerde ve hiç bir belde de onun misli halk olunmadı/yaratılmadı ve olunmayacak. Rüzgarın bir taraftan esmesi ile ağaçların üzerinde duran kuşlar, diğer tarafta sada veriyormuş. O zaman da elektriğin mevcut olduğu anlaşılıyor. Fenniyatta/bilimde da muazzam terakki/ilerleme varmış.

Sonra Süleyman (a.s.) zamanında sönmüştür.(Bir anda dünyamız üzerinden teknoloji kaldırılmıştır.)"

İrem Bağı, Hûd Aleyhisselâm zamanında Âd Kavminin reisi olan ve Hûd aleyhisselâma inanmayan Şeddâd bin Âd’ın, “Ey Hûd! Senin ilahın o dünyada yaptığı Cennetle övünürse, ben de bu dünyada bir cennet yapayım ki, onun Cennetinden daha şâhâne olsun!” diyerek dünya servetini dökerek yaptırdığı bir bahçedir. 

Süleyman Hilmi Tunahan hazretleri, Ad kavmi ile alakalı olan ayetleri tefsir ederken bu şaşırtıcı bilgileri vermiştir. Onun benzeri diğer sözleri ve bu iddialarının günümüzde keşfedilmiş somut bilimsel delilleri için buraya tıklayın!


#mfs hesapları: twitter | facebook | google+ | web

***

ilk yorumu sen yap