Top Social

15 Ağustos 2016 Pazartesi

Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış durumda. Öyle ise içleri boş mu? İçlerinde birileri varsa, o insanlar kim? | Mehmet Fahri Sertkaya

akademi dergisi, Mehmet Fahri Sertkaya, Space Explorer, Süleyman Hilmi Tunahan, atom, ılliyin, siccin, ali erol, hatıratım, kıyamet, mizan, mahşer, cennet, cehennem,

KİM BU İNSANLAR?


"Atom cevheri 'Ba'sü ba'del mevti' (öldükten sonra dirilmeyi) isbat eder. Madem ki tohumu olan her şey kayıp olup tekrar diriliyor, insan ve bütün âlemler, atomları hâriç helâk olacak
ve tekrar dirileceklerdir. İncir çekirdeği misâli." (1)


Birinci sur üfürülünce dünyamız ve üzerinde hayat bulunan bütün dünyalar ve bütün kainat, atomları hariç yok olacaklar. İkinci sura üfürülünce de her şey atomlarından yeniden bir araya getirilecek. Hesap kitap görülecek ve sonra evli evine, köylü köyüne... Yani cennete girecekler cennete, cehennemlik olanlar cehenneme...

Ya yeniden var edilen gezegenler/dünyalar/alemler; insanlık cennet ya da cehenneme doluştuktan sonra ne olacaklar? Bir daha sura üfürülerek yok mu edilecekler?

Bu güne kadar kopan kıyametlerde, hesapların görülmesinden sonra, boşalmasının ardından bu alemlere yeni ademler gönderilmiş. Çok çok büyük İslam alimlerinin söylediğine göre daha önce belki yüz binlerce belki de milyonlarca kere kıyamet kopmuş. Bunun dini delillerini de bilimsel delillerini de yıllardır www.SpaceExplorer.TV adresinde anlatıyorum. 

Bu sefer bir de şu bilgiye dikkat kesilelim: 

"Birinci sur'da her şey helak olacak, illâ cemâl-i ilâhiye bağlı olan cennet ve ervâh-ı müslimin (müslümanların ruhları) müstesna. Sadece muvakkat bir an için, in'amdan (nîmetlerden) mahrum olarak geçecek" (2)


Daha önceki yazılarımda hep anlatmıştım. Henüz cennete giren ya da cehenneme giren hiç kimse yok. Ya Illiyyin'e ya da Siccin'e gitti ölen bütün insanların ruhları. Henüz kabir alemi yaşanıyor. Mahşerden, hesaptan sonra cennete ve cehenneme girilecek. Bütün bunları dini delilleri ile izah etmiştim, hatırlarsınız... Öyle ise bizim kıyametimiz koptuğunda geçici bir süre için nimetlerden yoksun kalacak olan mü'min ruhlar hangileri? Bizden önceki ademlerin nesilleri mi? 

1 ve 2: Hatıratım, Ali Erol, Fazilet Neşriyat

NOT: Bu tarz bir yazıma ilk defa denk geldiyseniz, bir kanaat belirtmeden ve yorum yapmadan önce mutlaka şu yayınları inceleyin: 

DİKKAT! Bizi, Facebook ve benzeri sansürcü Amerikan/Siyonist sosyal ağlarından sağlıklı şekilde takip etmeniz mümkün değil. Telegram yazılımı kurarak, oradaki SpaceExplorer.TV grubumuza takipçi olmanız, en doğru davranış olur. Telegram'daki SpaceExplorer.TV kanalının adresi: www.t.me/SpaceExplorerTV

(Bu yayın 15.08.2016 tarihinde paylaşılmıştır.)
ilk yorumu sen yap